«Statsforvaltaren må sjå på kva Helse Førde driv med»