Som helsesykepleiere møter vi mange barn og unge ute i skolene, der de tar opp ulike spørsmål eller bare ønsker en «prat» om noe de strever med.

Mange barn bor i to hjem, noe som kan være en ressurs for enkelte, mens det kan skape utfordringer for andre. Heldigvis er det mange barn i dag som har foreldre som klarer å samarbeide om «barns beste» ved samlivsbrudd. De barna har det bra  om foreldrene går fra hverandre, og de må forholde seg til to ulike hjem.

Men det gjelder dessverre ikke alle.

Mange barn har det vanskelig fordi foreldrekonflikten er så stor, at de voksne ikke klarer å ta valg som er det beste for barna. Det kan bli en kampsak hvor barna skal være av ulike årsaker:

  • Det kan handle om økonomi: hvor mye må den andre betale i barnebidrag

  • Misunnelse over det livet den andre lever, gjerne med ny partner

  • Sorg over det livet en har mistet, da vil en iallfall ha barna mest mulig

Disse følelsene er forståelige at voksne kan ha, men hva når dette går ut over barna?

Noen av disse barna blir ikke spurt om hvor de vil være i helgen eller ferier, de må forholde seg til det det er gjort avtaler om. Dette kan fungere når barna er små, men jo eldre de blir, jo vanskeligere kan det være

Helsesykepleiere er mye ute i skolene og har samtaler med barn.

  • Vi møter barn som kvir seg til helgen, til neste uke, eller til den ferien der de være sammen med sin nye familie. Det kan være en ny bonusfar, bonusmor eller bonussøsken de ikke har det bra med.

  • Vi treffer barn som føler seg usikre på nye søsken, og som gjør at de ikke får slappe av den helga eller ferien de er der.

  • Vi treffer barn som synes det er slitsomt å pakke veska hver uke/hver andre helg, og huske alt som skal være med.

  • Vi treffer ungdommer som har mistet rommet sitt fordi nye søsken har overtatt barnerommet uten at de ble spurt

  • Vi treffer barn som savner å være alene med sin mor eller far når de har fått seg en ny bonusfamile.

  • Vi treffer ungdom som føler at begge hjemmene har store forventninger til dem. Foreldrene vil at de skal enten sitte barnevakt, eller at de skal delta på familiekveld. De ønsker kanskje å tilbringe tid med venner, ulike aktiviteter eller rett og slett bare være hjemme på rommet sitt som er vanlig å gjøre når en er ungdom. Foreslår de det for foreldrene, opplever de at den andre som de skulle være med blir skuffet eller sur, og de får dårlig samvittighet.

Heldigvis er det slik at når vi møte disse barna, inviterer vi inn foreldrene til samtale. I samråd med barna får foreldrene da vite hvordan barna opplever sin nye hverdag og foreldrene kan bli mer fleksible med tanke på sine avtaler. Barna kan gå til/fra og dermed oppleve gode relasjoner til begge hjemmene. Det blir òg lettere å være åpen om det som er vanskelig. Disse barna får redusert stressnivået sitt betydelig.

Familiekontoret hjelper familien med samværavtaler der det blir fordelt hvor barna skal være i ukedagene, helgene og feriene. Dette fungerer fint for de fleste. Men ikke der foreldrene er i konflikt, og all dialog går via advokat.

Barna skal bli hørt sies det. Men opplever vi det i praksis? Nei, ikke alltid. Ikke der konflikten er stor. Foreldrene får fordelt sin samværsavtale ut i fra et minstekrav. I barneloven står det at når barnet er 7 år, skal de få informasjon og kunne si sin mening om hvor barnet skal bo og mengde samvær. Når barnet er 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Men å bli hørt, er ikke det samme som å bestemme. Det er foreldrene bestemmer ut i fra rettigheter som foreldre har.

Disse sakene havner ofte i retten der barnefordeling skal rettmessig avgjøres. Da kan det gå begge veier for barnet, og noen opplever at foreldrene blir enda mer rigide.

Hva med å sende bekymringsmelding? Hjelper det? Nei, ofte ikke fordi de kan ikke gå inn regulere samværsavtalene mellom foreldrene der foreldre er i konflikt.

Hva skjer med disse barna og ungdommene?

De kan kvi seg i dagevis før samvær, mobilisere masse energi under samvær og kan være ganske utmattet etter samvær. Skolen er ofte deres «fristed», men da er kanskje ikke konsentrasjonen på topp.

Vi setter spørsmål ved om lovverket ivaretar barn og unges psykiske helse. Samtidig vet vi at lovverk tar tid å få endret. Mange parter skal ivaretas.

Men vi ber om at foreldre i slike situasjoner i større grad legger sine behov til side og heller fokuserer på «barns beste». Vi regner med at ønsket for de fleste foreldre er å skape en god relasjon til sine barn. Tvang er aldri virksomt for å bygge gode relasjoner.