«Etter å ha fylgt prosessane tett, og høyrt på presentasjonen prosjektleiinga gav er eg svært skuffa»

foto