«Fjordenes Tidende har vore ryddige overfor Redningsselskapet i saka om beredskapen»

foto