«Vi vil sjølvsagt forholde oss til dei lover og reglar som omhandlar forureining»

foto