– Når sentrum skal fornyast må det gjerast slik at ulempene for dei som driv handel blir minst mogleg

foto