– Hamnesaka blir ein viktig prøvestein for ekteskapet med Flora

foto