«Makta over norsk språkpolitikk kan ikkje ligge i utlandet»

foto