Firdaposten hadde et viktig oppslag 25.03 om det store behovet for vedlikehold av kirkene i Bremanger. Kommunestyret fikk nylig informasjon av Bjarki kirkeverge om en fersk tilstandsrapport, den forteller at kostnadene for nødvendig vedlikehold av kirkene i Bremanger vil være nær 60 millioner. Og Firdaposten (Arve O Solbakken) fulgte opp litt seinere med en litt spesiell kommentar: Er det behov for alle kirkene når vi er bare 3500 mennesker? Kommentarens viktigste mangel synes jeg var blant anna at det ikke ble pekt på hvorfor en har et så stort etterslep knytta til vedlikehold.

Ja, det er behov for vedlikehold av alle kirkene i Bremanger. Fordi de brukes! Og det bor folk knytta til alle gudshusene rundt i Bremanger. Berlebygda er ikke stor, har ikke mange innbyggere, de er i underkant av hundre innbyggere – men stor kjærlighet og tilhørighet til kirka har de.

Det kan snike seg inn en forståelse av at kirkene blir lite brukt. Men de er rom for fellesskap i høytid og sorg. De kirkelige handlingene har stor oppslutning. I tillegg er kirkene regelmessig arena for kultur og musikk. Når de aller fleste med unntak av Svelgen og Berle er mye over hundre år vil de i aller høyeste grad også bli definert som viktige kulturminner.

Mitt inntrykk er at veldig mange i Bremanger ønsker vedlikehold av kirkene. Så har vi noen spøkelser gjenlukka i glemselens skap. Har Terra kosta kommune økonomien i Bremanger noen hundretalls millioner? Alle skjønner at det har gått utover – ja, blant anna vedlikehold av offentlige bygg. Men framover er det grunn til å forvente litt lette, det er håp for både kirkene, reparasjon av taket i Bremangerhallen og de større utfordringene, Svelgen skule. Lista er vel dessverre lang.

Det er ikke lenge til 2023 budsjettene lages, hvor mye trenger Rugsund kyrkje? For kommende tiårsperiode er det nødvendig å prioritere kirkene. I Nordfjord er nok Bremanger blant de dårligste på vedlikehold av kirker. Ser at det skyldes mange kirker spredt utover, men jeg er likevel overbevist om at vi får til dette.