«Delta i kyrkjevalet – bruk røysteretten både for sokneråd og bispedømmeråd»