«Eventuell tvil om eiendommens verdi skal komme eier til gode når man krever inn eiendomsskatt»

foto