«Utviklinga i ferjeprisene økte enda mer mens Frp hadde samferdselsministeren»

foto