Måløy med sitt naturlige amfi har en fantastisk beliggenhet som få byer kan konkurrere med.

Dette kan beundres fra forskjellige utsiktspunkt som for eksempel fra Gottebergshammeren.

Nå er det på tale å å gjøre «Ellingskarshornet» mer tilgjengelig, og det er positivt. Men akkurat her vil jeg få lov til å peike på en feil, nemlig navnet «Ellingskarshornet» som som media og offentlige etater bruker.

Historiker og forfatter av boka «Nordfjord. II Dei einskilde bygder», Jacob Aaland skriver om gården «Øvre Skram» at Elling Olsen overtok som bruker i 1648. Han døde som 70-åring i 1675. Så skriver Aaland : «Etter E. hev bruket namnet Ellingsgarden.»

Høgda rett bak garden/bruket har ikke noe skar, så her må det være klart at rett navn må være Ellingsgardshornet, eventuelt honnet.