«Skal vi klassifisere og straffe de som etter loven gir beskjed om det som skjer på arbeidsplassen?»