– Openheit i både liten og stor skala er med på å gjere det lettare å snakke om psykisk helse