«Fridom kostar. Difor brukar vi kvart år denne dagen for å minnast alle som har og som hadde mot og styrke nok til å kjempe for våre verdiar»