– Det er god folkeskikk å ta omsyn til kvarandre, også i ferjekøar

foto