«Det årlege overskotet i kommunane går ikkje til profitt for ein eigar, men til å sikra dei kommuale tenestene framover»

foto