Debatt

– Prioriteringane blir tøffe, konfliktnivået høgt og ingen kjem til å vere fornøgde

foto
Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 16. november. Foto: Kjellrun Åsebø