– Prioriteringane blir tøffe, konfliktnivået høgt og ingen kjem til å vere fornøgde