– Økonomi er sjølvsagt viktig, men det viktigaste er at folk kan vere trygge, same kvar dei bur