«Det er mange fylkesvegar som ikkje held mål, men akkurat denne vegen har no ein unik sjanse til å motta naudsynt masse gratis»

foto