– Dette viser kor viktig det er at sjøfolk har tryggleikskurs og trener på livredning