«Dersom eieren av et vindkraftverk går konkurs uten at det foreligger en gyldig bankgaranti, vil det innebære store tap for kommunen»

foto