«I media er det no syting for pengar i Bremanger. Dette er ikkje fyrste gongen, og truleg vert det heller ikkje den siste»

foto