«Jeg vil foreslå en vernesone mot oppdrett i hele Bryggja sin skjærgård»

foto