Lesarinnlegg:

Kystvegen: Hvorfor Flora står så hardt på Terøya

Kystvegen: Knut-S. Sørbø mener Terøya-traseen må velges. Ill: Statens vegvesen 

Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Knut-S. Sørbø fra Eikefjord og stod på trykk i Fjordenes Tidende 28. november.

Kystvegen: Hvorfor Flora står så hardt på Terøya

Ta en kikk på kartet så burde det begynne å demre for noen og enhver hvorfor Flora står så hardt på Terøy-traseen.

Du vil da se at det er en by som har vokst ut av det landområdet som finnes der. Terøya-traseen er derfor like viktig for Flora å få på plass som Førdepakken er for Førde. Det er samfunnsutvikling det dreier seg om på begge stedene.

Skal byen fortsette å utvikle seg, så må nye bynære landområder tilsluttes. Byen kjemper med ryggen mot veggen for ikke å stagnere i fremtidig utvikling.

Bremanger har valgt å se bort fra hvilken mulighet Terøya-traseen kan innebære for dem.

I tro på at Kystvegen dreier seg om en minuttkamp for å komme seg kjappest mulig til Førde, så velger de å prioritere å bygge Indrehus-tunnelen først. Da er pendlertrafikk satt øverst på dagsordenen.

Hva bidrar det til utvikling av Bremanger kommune? Svært lite, men et kjempestort bidrag til gjennomfartstrafikken er det så klart.

Tomtereservene til Svelgen og Bremanger blir imidlertid liggende i bakevja i forhold til om Kystvegen hadde fulgt dagens trase fra Myklebustdalen og til Svelgen.

Dette velger Bremanger å se bort i fra, i verdien av å bytte en mulig utvikling av kommunen mot en pendlertunnel.

Bygges Terøy-traseen, så får Flora tilgang til bynære arealer på nordsiden av Nordalsfjorden. Bremanger som nærmeste nabo får en bynær vei som vil kunne utløse utvikling i Kjelkenes-området.

Bedrifter etterspør ikke hvor kommunegrensene går. De etterspør tilgang på tomter i sentrale bynære områder med utviklingsmuligheter.

Terøy-traseen sett i sammenheng med Kjelkenes-området har enorme utviklingsmuligheter både for bolig utvikling og industri.

Hva har Grov-traseen å by på? For Flora svært lite. Kun en lang transportetappe som gir fattige ni minutter innsparing på reisetiden Svelgen-Førde, men først når den er helt ferdig utbygget. At den blir 500 millioner kroner billigere er en halv sannhet fordi SVV bare gjør den halvferdig. Fullt utbygget er begge traseene ganske like i pris.

Så kan en undre seg over hvorfor ordførerene i Naustdal og Førde går så knallhardt ut mot Terøy-traseen.

Men der er jo ordføreren i Førde tydelig på. Sitat: «Det er sjølvsagt fordi vi har sett at prosjektet vil styrke regionen i indre Sunnfjord også.» Sitat slutt.

Og med de prioriteringene som er satt opp med Indrehus-tunuel, bro over Nordfjorden og tunnel Haukå – Myklebustdalen så er jo dette perfekt årelating av nye Kinn kommune, sett i fra Stor-Førde.

Veldig rørende at han sender en hilsen til Bremanger sitt vedtak om Grov-traseen. Den må absolutt komme fra hjertet fra en representant fra «kommunesammenslåingspartiet» nr 1, Høyre. Det tror jeg på.

Argumentene som fremføres er med henvisning til stoppeklokke for reisetid og en overdimensjonert beskrivelse av en «omvei» om kystveien skal gå nordover fem km fra Florø sentrum. Brandsøy heter det veikrysset.

Da er betegnelsen plutselig blitt til «Internveg i ytre Sunnfjord». Hallo? Vi snakker om knapt ti km, eller ca. halve distansen mellom Naustdal og Førde i forskjell for å svinge nordover. Veien frem dit er ferdig bygget med 80-sone som mer enn kompenserer for den tidsforskjellen det tar å kjøre den dårlige strekningen Grov-Haukå.

Ordførerne i Naustdal og Førde sine uttalelser og manglende støtte til Terøya-traseen sender ut et signal om at å bremse utviklingen i ytre Sunnfjord er bra, da det tjener indre Sunnfjords interesser best.

Det syns jeg er en smålig, navlebeskuende holdning som hele Sunnfjord taper på, da enhver utvikling i distriktet er bra for oss alle.

For eksempel så stod Flora-ordføreren kraftfullt fram og krevde rassikringspenger for Rv5. Hvor til da? Jo, nettopp til Naustdal og Førde. Det kaller jeg politisk lederskap så det holder. Jeg bare nevner det.

Makter vi å stå samlet så kommer også pengene. For Sunnfjord sin beste utvikling så burde vi faktisk bygge Terøya-traseen aller først. Ikke minst ut i fra et miljøperspektiv da den traseen gir topp gevinst i både framkommelighet og reduksjon av utslipp.