Lesarinnlegg:

For mye Møllers tran?

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg. Foto: Christina Cantero  

Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

For mye møllers tran?

Hører Edvard Iversen (V) si på NRK i dag tidlig at folk har fått nok informasjon og mulighet til å si sin mening om sammenslåingen. At vedtakene har vært gjort innen frister og at man derfor ikke trenger noen folkeavstemming.

Om man ser på de rapportene disse vedtakene støtter seg på, så er den fra Telemarkforskning basert på at også Bremanger ble med. Det er her gjort hastevedtak for å slippe å bli tvunget inn i Stad kommune. En håpet samtidig på at Bremanger skulle bli tvunget med på laget. Dette kunne blitt en flott kommune det, om Bremanger ble med, frivillig.

Spørsmålet her er ikke hvor vidt det ene eller det andre alternativet er best. Her er saken den at befolkningen har blitt totalt overkjørt. Når dere vedtok å droppe en allerede skriftlig avtalt folkeavstemming til fordel for en telefonundersøkelse, for så igjen velge å se helt bort fra resultatet på denne, så må dere se at dette ikke er den riktige måten å gjøre et slikt viktig vedtak på.

At ordføreren har bedt fylkesmannen om å finne ut om dere en nødt til å holde en slik folkeavstemming er i seg selv bare enda et kapittel i en så langt sørgelig behandling av det viktigste spørsmålet i kommunens nyere historie. Det burde ikke i det hele tatt være nødvendig å spørre. Når 1508 personer har signert på at de ønsker en slik avstemming burde det vært mer enn et tydelig svar. Målet i kommunestyret kan da ikke være å spørre om lov til å overkjøre befolkningen enda en gang. Det klarer man fint uten lov av fylkesmannen. Her er det hensynet til befolkningen som bør gjelde, og ikke frykten for å tape ansikt. En taper ikke ansikt om en stopper opp og hører på folket, og kanskje finner ut at det her har gått litt fort i svingene.

Når det gjelder all den informasjonen som visstnok skal ha ligget tilgjengelig for alle! (regner med at Iversen da ikke regner med alle som ikke har tilgang på data og internett, og mulighet til å finne dette, er en del av kommunens befolkning) Det har vært vist til tall og modeller i denne saken som er helt feil. Det er ingen skikkelige rapporter eller saksutgreiinger fra rådmann som en kan lese og dermed forstå hvordan dere kom frem til vedtaket om sammenslåing. Har til og med hørt selv fra representanter i kommunestyret at de ikke har fått nok informasjon før vedtakene. Hvordan kan en da forvente at for eksempel mindre datakyndige skal ha klart å finne denne informasjonen?

En kan ikke i forkant av et informasjonsmøte si på radioen at folk har hatt all verdens mulighet til å finne opplysninger om sammenslåingen selv. Det er ikke godt nok i det hele tatt. Det foreligger ikke noen gode rapporter om Kinn uten Bremanger som viser at dette er gunstig.

Dette er ikke en vanlig sak som skal bestemmes på kammerset. Dette er en sak som vekker stort engasjement i folket. Enten man er for eller imot så bør man skjønne at folket MÅ spørres denne ene gangen. Ikke bare høres, men også bli TATT PÅ ALVOR denne gangen!

Nå handler det ikke om å vise hvem som er stor og sterk og har tatt tranen sin, her handler det om å vise at en ikke har tatt for MYE MØLLERS TRAN!

Lytt til folket som har valgt dere til å styre for oss!

Det er nettopp folket dere er der for, ikke egne interesser eller annet anliggende.