Leiar:

«Utfordrande at berre 1 av 5 meiner dei veit nok om Kinn»

Denne leiarartikkelen stod på trykki Fjordenes Tidende fredag 11. mai. 

Det er utfordrande at berre 1 av 5 i Vågsøy meiner dei veit nok om Kinn-prosjektet.

Erling Wåge, redaktør
Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykki Fjordenes Tidende fredag 11. mai: