Stemplar ut:

Menn, klede og den gode smak

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Stig Erik Elliott og er ein del av Stemplar ut-spalta på sistesida kvar fredag.