Leiar:

– Det er eit problem at statsrådar kan bryte reglar utan reaksjonar

Kommentarer

Redaktør Erling Wåge hadde denne leiaren på trykk i Fjordenes Tidende tysdag: