Leiar:

– Det er ikkje gjort over natta å endre folk sine papiravisvanar

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 5. oktober. Illustrasjonsfoto 

Det er ikkje gjort over natta å endre folk sine papir-avisvanar.

Erling Wåge, redaktør
Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 5. oktober.