Leiar:

– Vi håpar Måløyraidsenteret får orden på økonomien, og kan drive vidare

Måløyraidsenteret har økonomiske utfordringar. Foto: Eva Westvik 

Vi håpar Måløyraidsenteret får orden på økonomien, og kan drive vidare.

Erling Wåge, redaktør
Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 8. februar.

– Vi håpar Måløyraidsenteret får orden på økonomien, og kan drive vidare

Stiftinga Måløyraidsenteret er i trøbbel. Dei strevar med økonomien. Rådmannen i Vågsøy har bede Lotteri- og stiftelsestilsynet om å undersøke om stiftinga driv økonomisk forsvarleg. Styreleiar ved senteret, Helge Hjelle, vedgår at dei har problem med å betale rekningane. Men han seier at dei er i dialog med dei dei skuldar pengar, og at dei jobbar med å få inn nye pengar som kan hjelpe dei ut av uføret. Stiftinga skuldar om lag 1,5 millionar kroner. Over eit halvt år etter opninga er det endå ikkje noko løysing på økonomien. Eit av sparetiltaka har, ifølgje styreleiaren, vore å seie opp den daglege leiaren og basere endå meir av drifta på dugnad.