Leiar:

«Politikarane må syte føre at lokalavisene når fram på dagen»

Er lokalavisene viktige for lokaldemokratiet, så må politikarane syte føre at vi kan nå alle på dagen.

Erling Wåge, redaktør
Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 12. april: