Leiar:

– Det er flott at naudetatar trener på å handtere tunnelulukker

Kollisjon med buss: I øvinga kolliderte ein personbil med ein passasjerbuss. Foto: Thomas Hagen 

Det er flott at naudetatar trener på å handtere ulukker i ein tunnel.

Erling Wåge, redaktør
Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende 14. mai.