Leiar:

– No må ein sette fokus på at dette er eit lokalval

Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende tysda 27. august: