– Førebyggande handlingsarbeid er viktig for å få ned talet på ulukker på sjøen

Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 30. august: