Høg, mørk og dum?

Stemplar ut: Denne kommentaren er skriven av Stig Erik Elliott og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.  

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Stig Erik Elliott og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.