«Verda raknar»

  Foto: Siri Kolseth

Kommentarer

Denne kommentaren er skreve av Magni Hjertenes Flyum, og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste side kvar fredag: