«Brillestygt»

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.    Foto: Tommy Ellingsen

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.