– Konferansen er ein viktig møteplass for elevar og lokalt næringsliv

Fra årets Framflyt konferanse på Måløy vidaregåande skule.  Foto: Louise Nygaard

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tirsdag 11. februar.