«Ut av valentinskamma»

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Magni Hjertenes Flyum, og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag: