«Sjøtoskar»

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Øystein Sandøy og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.