«Hypokondaren II»

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.  Foto: Svanhild Breidalen

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.