– Lokale styresmakter bør vurdere fartsavgrensande tiltak på vegar der det er stor trafikk

Sissel og Dagfinn Færestrand måtte lage eit «bilskremsel» for å få bilistane til å slakke ned farten i Færestrand.  Foto: Gjert Myrestrand

Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 7. august: