– Mange er frustrerte over at fylkesmennene ikkje lyttar meir til lokale styresmakter

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 15. september.