«Om ein hadde fått utdelt ein tabbekvote frå fødselen, hadde min vore oppbrukt for lengst»

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge, og er ein del av Stemplar ut-spalta kvar fredag.  Foto: Svanhild Breidalen

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge, og er ein del av Stemplar ut-spalta kvar fredag.