«Vyar og ambisjonar er vel og bra, men litt realisme er heller ikkje å forakte»

Øystein Sandøy.  Foto: Erling Wåge

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Øystein Sandøy og er ein del av Stemplar ut-spalte i Fjordenes Tidende på fredagar.