– Dramaet i Norskehavet der eit lasteskip fekk slagside viser kor viktig det er å ha god beredskap

Denne leiarartikkelen er skriven av ansvarleg redaktør og dagleg leiar Erling Wåge.   Foto: privat

Kommentarer

Denne leiarartikkelen er skriven av ansvarleg redaktør og dagleg leiar Erling Wåge.