– Sjølv om russetida vår ikkje blir optimal føler vi oss likevel ganske heldige

Stemplar ut. F.v. Nora Refvik Nordbø, Benedicte Angelshaug Krabbestig, Kristine Myklebust, Kaja-Malene Nykrem Hoddevik, Amalie Henriksen 

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Amalie, Benedicte Kaja, Kristine og Nora som går i 3STA ved Måløy vidaregåande skule, og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida i Fjordenes Tidende kvar fredag.