«Når tannlegetimen på torsdag blir vekas høgdepunkt»

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge, og er ein del av Stemplar ut-spalta kvar fredag.  Foto: Tommy Ellingsen

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge, og er ein del av Stemplar ut-spalta kvar fredag.